Sản phẩm

COFFEE BỘT

Tiêu chuẩn chất lượng:

Vị:                               Vị café tự nhiên

Mùi:                             Hương café

Độ ẩm:                         5.0% max

Total ash:                     10.0% max

Caffeine:                       3.0% min

pH:                               4.7 – 5.2

Bulk density:                 250 – 300g/l

Sản phẩm khác