Sản phẩm

COFFEE HÒA TAN LOẠI AGGLOMERATED

Tiêu chuẩn chất lượng:

Vị:                                 Đặc trưng của café hòa tan

Mùi:                               Đặc trưng của café hòa tan

Độ ẩm:                           4% max

Total ash:                       6.0% max

Caffeine:                         2.80% min

Độ hòa tan:                     Hòa tan hoàn toàn sau 30 giây với nước sôi

pH:                                 4.7 – 5.2

Bulk density:                   220 – 270 g/l

Độ lọt sàng:                    50% trên sàng 30#

Sản phẩm khác