Sản phẩm

COFFEE HÒA TAN LOẠI SD

Tiêu chuẩn chất lượng:

Vị:                                Đặc trưng của café hòa tan

Mùi:                              Đặc trưng của café hòa tan

Độ ẩm:                          4% max

Total ash:                      6.0% max

Caffeine:                        2.80% min

Độ hòa tan:                    Hòa tan hoàn toàn sau 30 giây với nước sôi

pH:                                4.7 – 5.2

Bulk density:                  210 – 260 g/l

Color (photovolt)             60 - 85

Độ lọt sàng:                   20% dưới sàng 100#

Sản phẩm khác