Sản Phẩm Từ Bắp

Chúng tôi là nhà sản xuất nguyên liệu bắp mảnh, bột bắp... sử dụng cho mặt hàng thực phẩm. Ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm từ bắp dùng trong công nghiệp chế biến thức ăn gia súc.