Trang chủ
Giới thiệu
Sản phẩm
Dịch vụ
Công nghệ
Liên hệ
Sản Phẩm Từ Bắp
Sản Phẩm Từ Gạo
Sản Phẩm Từ Khoai Mì
Đậu Nành (Đậu Tương)
Đậu Hà Lan
Coffee
Hương Liệu
Dung Môi
Chất Hoạt Động Bề Mặt
Hóa Chất Khác
Thông tin liên hệ:
Tel: 08 - 62814352
Fax: 08 - 62814355
Email: hoan@minhnam.com.vn
Lượt truy cập: 422954
DUNG MÔI

Là đại diện của nhiều hãng cung cấp sản phẩm hóa chất dung môi lớn trên thế giới như: Shell, ExxonMobil, Thai Oil, BP, Petro Malaysia, Petro Vietnam... chúng tôi sẵn sàng đáp ứng bất kỳ nhu cầu nào của Quý khách hàng về dòng sản phẩm này.

 

ACETONE


Cập nhật nội dung tại đây

TOLUENE


Chỉ tiêu chất lượng:

Appearance:                  Bright & Clear                                       

Density @ 15OC:           0.865 - 0.873 kg/L  

Purity:                           98.5% min                                                        

Colour, Pt-Co:                20 max                        

Distillation Range OC:                                                                                         

-       IBP                   110.1 min                                                           

-       DP                    111.1 max                   

Doctor Test:                   Negative

Acid Wash Colour:          2

MEK


Chỉ tiêu chất lượng:

Appearance:                   Bright & Clear             

Purity:                            98.5% min

Density @15OC              0.804 - 0.816 kg/L

Colour, Pt-Co:                 20 max

Water Content:               0.1%

Non-volatile Residue:       0.002% max  

Acidity as Acetic Acid:    0.003% max

Distillation Range OC:                                                                                       

-       IBP                    78.5 min    

-          DP                     81.0 max    

 

IPA


 

METHANOL


Chỉ tiêu chất lượng:

Appearance:                    Clear and free of suspended matter

Colour Pt-Co:                  10 max

Acidity as Acetic Acid:     0.003% max

Methanol content             99.85% min

Density @ 15OC:             0.795 – 0.798 kg/L

Water content:                 0.15% max

Aceton content:               30 mg/kg max

Acetal dehyde content:     50 mg/kg max

Ethanol content:               50 mg/kg max

Chloride content:              0.5 ppm max

 

MIBK


Chỉ tiêu chất lượng:

Appearance:                    Clear and free of suspended matter

Colour Pt-Co:                  10 max

Acidity as Acetic Acid:     0.003% max

Methanol content             99.85% min

Density @ 15OC:             0.795 – 0.798 kg/L

Water content:                 0.15% max

Aceton content:               30 mg/kg max

Acetal dehyde content:     50 mg/kg max

Ethanol content:               50 mg/kg max

Chloride content:              0.5 ppm max

 

Copyright © 2004 Minh Nam Company. All rights reserved.